forum

NEW FORUM

ADMIN PRIRUCKA

AdminScripty: XtremeAdmin2.

Administrátorské levely + příkazy:
Nápověda: značka (X) za infem o příkazu znázorňuje, že se daný příkaz na serveru nesmí používat (může poškodit server).


-Admin LVL 1:
/say *Text* - Napsání zprávy do chatu jako *Admin:
/slap *ID* - Napomenutí hráče.
/flip - Převrácené auto se znovu postaví na kola.
/vr - Opravení auta (dostupné i pro registrované hráče).
/carcolor *Barva1* *Barva2* - Nastavení dvou barev u vozidla.
/spec *ID* - Sledování hráče (dostupné i pro registrované hráče).
/specoff - Vypnutí sledování hráče (dostupné i pro registrované hráče).

-Admin LVL 2:
/ip *ID* - Tímto příkazem zjistíte IP Adresu hráče.
/ping *ID* - Tímto příkazem zjistíte, jaký má právě hráč ping.

-Admin LVL 3:
/morning - Změní čas na ráno. (X)
/evening - Změní čas na večer. (X)
/midnight - Změní čas na půlnoc. (X)

-Admin LVL 4:
/force *ID* - Zabije hráče a navrátí ho do výběru skinů.
/xspec *ID* - Sledování hráče.
/xspecoff - Vypnutí sledování hráče.

-Admin LVL 5:
/settime *ID* *Hodina* *Minuta* - Nastavení času u daného hráče. (X)
/givehealth *ID* *+Kolik % HP* - Přidá hráči daný počet % HP.
/sethealth *ID* *Kolik %* - Nastavení % HP u hráče.
/healall - Doplní všem hráčům 100% HP.
/givearmour *ID* *+Kolik % vesty* - Přidá hráči daný počet % vesty.
/setarmour *ID* *Kolik % vesty* - Nastavení % vesty u hráče.
/armourall - Doplní všem hráčům 100% vesty.
/setammo *ID* *ID Zbraně *Munice* - Nastaví počet munice u určité zbraně.

-Admin LVL 6:
/kick *ID* *Důvod* - Vyhození hráče ze hry.
/goto *ID* - Teleport k hráči.
/gethere *ID* - Teleport k Adminovi.
/explode *ID* - Způsobí výbuch a následně smrt u hráče.
/setwanted *ID* *Stupeň hledanosti* - Nastavení stupně hledanosti u hráče. (X)
/carhealth *ID* *Kolik % HP vozidla* - Nastavení % HP u vozidla.

-Admin LVL 7:
/eject *ID* - Vyhození hráče z vozidla.
/freeze *ID* - Zmrazení hráče.
/unfreeze *ID* - Odmrazení hráče.
/setcash *ID *Kolik $* - Nastavení peněz u hráče.
/givecash *ID* *+Kolik $* - Přidá hráči daný počet peněz.
/remcash *ID* *-Kolik $* - Odebere hráči daný počet peněz.
/resetcash *ID* - Nastaví peníze hráče na 0 $.
/setworld *ID *Svět* - Přenese hráče do "jiného" světa. (X)
/setallwanted *Stupeň hledanosti* - Nastaví všem hráčům stupeň hledanosti. (X)
/xlock - Zamknutí vozidla.
/xunlock - Odemknutí vozidla.
/weather - Nastavení počasí.
/givecar - Vytunění vozidla.

-Admin LVL 8:
/ban *ID* *Důvod* - Zabanování hráče.
/announce *Text* - Napsání zprávy na sklo.
/wire *ID *Důvod* - Umlčení hráče.
/unwire *ID* - Odmlčení hráče.
/akill *ID* - Zabití hráče.
/setscore *ID* - Nastavení score hráče. (X)
/resetscores - Nastavení score všech hráčů na 0. (X)
/xjail *ID* - Zavře hráče do vězení.
/xunjail *ID* - Pustí hráče na svobodu.

-Admin LVL 9:
/outside - Vyhození všech hráčů z budov. (X)
/giveweapon *ID* *ID Zbraně* *Munice* - Dá hráči danou zbraň a munici.
/giveallweapon *ID Zbraně* *Munice* - Dá všem hráčům danou zbraň a munici.
/ejectall - Vyhození všech hráčů z vozidel.
/setskin *ID* *ID Skinu* - Nastavení skinu hráče. (X)
/setgravity *Gravitace* - Nastavení gravitace serveru. (X)
/setping *Ping* - Nastavení maximálního pingu serveru. (X)
/giveme - Dá Administrátorovi vozidlo. (X)

-Admin LVL 10:
/setlevel *ID* *Level* - Nastavení Admin levelu.
/uconfig - Obnovení změn v Administraci.
/setsm *Text* - Nastavení zprávy serveru.
/skinall *ID Skinu* - Nastaví všem hráčům stejný skin. (X)
/resetallweapons - Odzbrojení všech hráčů.
/setallcash *Kolik $* - Nastavení peněz u všech hráčů.
/giveallcash *+Kolik $* - Přidá všem hráčům daný počet peněz.
/remallcash *-Kolik $* - Odebere všem hráčům daný počet peněz.
/resetallcash - Nastavení peněz všech hráčů na 0 $.
/fr
eezeall - Zmrazení všech hráčů.
/unfreezeall - Odmrazení všech hráčů.
/god - Dá Administrátorovi nesmrtelnost.
/setalltime *Hodina* *Minuta* - Nastavení času serveru.
/setlallworld *Svět* - Přenese všechny hráče do "jiného" světa. (X)
/gmx - Restart serveru.
/setname *ID* *Jméno* - Nastavení jména hráče. (X)Pravidla na serveru Kill'n'Die. V chatu: - Je zakázáno bezdůvodné urážení hráčů a Administrátorů.
- Je zakázáno spamovat jakékoli zprávy.
- Je zakázáno dělat reklamu na jakýkoli server/web atd.
- Je zakázáno škemrat o Adminská práva.
- Je zakázáno používat cizí nicky.

Ve hře: - Je zákázáno jakékoli cheatování a hackování.
- Je zákázáno zpomalování serveru s velkým pingem.
- Je zakázáno používání CarKillu, BikeKillu a HelliKillu.

=> Porušení těchto pravidel se může trestat ruznými způsoby. Podle toho, jak Administrátor uzná za vhodné.


Pravidla v Admin Teamu: - Administrátor má v popisu práce udržet pořádek na serveru. Pokud to nebude splňovat, přejde se k
zrušení levelu.
- Jakékoli zneužívání příkazů, proti ostatním hráčům, popř. užívání zakázaných příkazů se trestá
snížením/zrušením levelu.
- Administrátor je povinný psát důvody, když používá příkaz /kick, /ban. Bezdůvodný kick nebo ban se
trestá zrušením levelu.
- Administrátor je povinný poslouchat a respektovat své nadřízené, tj. Administrátory s nejvyšším
levelem. Jakékoli odporování
, drzost či neuposlechnutí se trestá snížením/zrušením levelu.

 
NEW FORUM WWW.COMBAT.WGZ.CZ DAKUJEM VAM ZA NAVSTEVU