forum

NEW FORUM

DEFINACIE FARIEB

Tak zatial Vám pridám len definície farieb pre pawno.

#define FARBA_0 0xFF0000FF
#define FARBA_1 0xFF1100FF
#define FARBA_2 0xFF2200FF
#define FARBA_3 0xFF3300FF
#define FARBA_4 0xFF4400FF
#define FARBA_5 0xFF5500FF
#define FARBA_6 0xFF6600FF
#define FARBA_7 0xFF7700FF
#define FARBA_8 0xFF8800FF
#define FARBA_9 0xFF9900FF
#define FARBA_10 0xFFAA00FF
#define FARBA_11 0xFFBB00FF
#define FARBA_12 0xFFCC00FF
#define FARBA_13 0xFFDD00FF
#define FARBA_14 0xFFEE00FF
#define FARBA_15 0xFFFF00FF
#define FARBA_16 0xEEFF00FF
#define FARBA_17 0xDDFF00FF
#define FARBA_18 0xCCFF00FF
#define FARBA_19 0xBBFF00FF
#define FARBA_20 0xAAFF00FF
#define FARBA_21 0x99FF00FF
#define FARBA_22 0x88FF00FF
#define FARBA_23 0x77FF00FF
#define FARBA_24 0x66FF00FF
#define FARBA_25 0x55FF00FF
#define FARBA_26 0x44FF00FF
#define FARBA_27 0x33FF00FF
#define FARBA_28 0x22FF00FF
#define FARBA_29 0x11FF00FF
#define FARBA_30 0x00FF00FF
#define FARBA_31 0x00FF11FF
#define FARBA_32 0x00FF22FF
#define FARBA_33 0x00FF33FF
#define FARBA_34 0x00FF44FF
#define FARBA_35 0x00FF55FF
#define FARBA_36 0x00FF66FF
#define FARBA_34 0x00FF77FF
#define FARBA_35 0x00FF88FF
#define FARBA_36 0x00FF99FF
#define FARBA_37 0x00FFAAFF
#define FARBA_38 0x00FFBBFF
#define FARBA_39 0x00FFCCFF
#define FARBA_40 0x00FFDDFF
#define FARBA_41 0x00FFEEFF
#define FARBA_42 0x00FFFFFF
#define FARBA_43 0x00EEFFFF
#define FARBA_44 0x00DDFFFF
#define FARBA_45 0x00CCFFFF
#define FARBA_46 0x00BBFFFF
#define FARBA_47 0x00AAFFFF
#define FARBA_48 0x0099FFFF
#define FARBA_49 0x0088FFFF
#define FARBA_50 0x0077FFFF
#define FARBA_51 0x0066FFFF
#define FARBA_52 0x0055FFFF
#define FARBA_53 0x0044FFFF
#define FARBA_54 0x0033FFFF
#define FARBA_55 0x0022FFFF
#define FARBA_56 0x0011FFFF
#define FARBA_57 0x0000FFFF
#define FARBA_58 0x1100FFFF
#define FARBA_59 0x2200FFFF
#define FARBA_60 0x3300FFFF
#define FARBA_61 0x4400FFFF
#define FARBA_62 0x5500FFFF
#define FARBA_63 0x6600FFFF
#define FARBA_64 0x7700FFFF
#define FARBA_65 0x8800FFFF
#define FARBA_66 0x9900FFFF
#define FARBA_67 0xAA00FFFF
#define FARBA_68 0xBB00FFFF
#define FARBA_69 0xCC00FFFF
#define FARBA_70 0xDD00FFFF
#define FARBA_71 0xEE00FFFF
#define FARBA_72 0xFF00FFFF
#define FARBA_73 0xFF00EEFF
#define FARBA_74 0xFF00DDFF
#define FARBA_75 0xFF00CCFF
#define FARBA_76 0xFF00BBFF
#define FARBA_77 0xFF00AAFF
#define FARBA_78 0xFF0099FF
#define FARBA_79 0xFF0088FF
#define FARBA_80 0xFF0077FF
#define FARBA_81 0xFF0066FF
#define FARBA_82 0xFF0055FF
#define FARBA_83 0xFF0044FF
#define FARBA_84 0xFF0033FF
#define FARBA_85 0xFF0022FF
#define FARBA_86 0xFF0011FF

#define FARBA_87 0x000000FF
#define FARBA_88 0x111111FF
#define FARBA_89 0x222222FF
#define FARBA_90 0x333333FF
#define FARBA_91 0x444444FF
#define FARBA_92 0x555555FF
#define FARBA_93 0x666666FF
#define FARBA_94 0x777777FF
#define FARBA_95 0x888888FF
#define FARBA_96 0x999999FF
#define FARBA_97 0xAAAAAAFF
#define FARBA_98 0xBBBBBBFF
#define FARBA_99 0xCCCCCCFF
#define FARBA_100 0xDDDDDDFF
#define FARBA_101 0xEEEEEEFF
#define FARBA_102 0xFFFFFFFF

 
NEW FORUM WWW.COMBAT.WGZ.CZ DAKUJEM VAM ZA NAVSTEVU