forum

NEW FORUM

PRIKAZY

Príkazy

/rob - vykradne obchod
/vykr - vykradne obchod
/join - prihlási sa do danej práce
/sms ID - napíše tajnu správu danému hráčovi s daným ID
/pm ID - napíše tajnu správu danému hráčovi s daným ID
/lock - zamkne vozidlo
/unlock - odomkne vozidlo
/register - zaregistrujete sa
/login - prhlásite sa
/zat ID - zatkne hráča s daným ID
/givecash ID ciastka - posle doláre hráčovi s daným ID
Admin príkazy:
/elogin [HESLO] (Prihlasenie registrovaného užívateľa)
/eregister [HESLO] (Zaregistrovanie sa na server)
/ehelp (Hlavná nápoveda v hre, roztriedená podľa levelov + RCON)
/ad [TEXT] (Reklama)
/admincol [1-4] (Nastaví vám farbu nicku podľa čísla)
/admins (Zoznam On-Line Administrátorov + rozradenie
RCON,LVL,RCON
+LVL)
/ann [TEXT] (Announce = Text cez obrazovku)
/ban [ID] [DUVOD] (Zabanovanie hráča)
/bealone [ID] (osamostatní hráča do vlastného sveta)
/beback [ID] (návrat do normálneho sveta)
/car [ID] (Funkcia vzťahujúca sa k hráčovmu autu, vyjde vám menu)
/crash [ID] (Zapríčiní pád hry hráčovi ID)
/clearchat (vymaže chat)
dann (Spodný Announce)
/hrac [ID] (Funkcia k hráčovi, opäť vyjde prehľadné menu)
/eadmin [ID] [LEVEL] [natrvalo/prazdne] (Nastaví hráči ID dočasný level 0-5 alebo trvalý s ‘
natrvalo’)
/ecar [CARID] [BARVA1] [BARVA2] (Vytvorí pred vami E-Car auto podľa parametrov)
/edestroy (Pokiaľ v autách nikto nesedí, zničí všetky E-Cary)
/echeat [ID] (otestuje hráča na cheaty)
/echeatall (Preskenovanie servera anti-cheatom)
/einfo (Informácie o scripte, autor)
/elock (Zamknutie všetkých vozidiel na serveri)
/eramp (vytvorí E-rampu [0-5])
/erdestroy (zničí vytvorené erampy)
/eunlock (Odomknutie –„-- )
/freeze [ID] (Zmrazí ID)
/fuck [ID] [DUVOD] (tzv. Vyfuckovanie hráča, nastaví hnusný skin, WL,1Hp, …)
/funid [ID] (buzerácia hráča, nastaví červené počasie a zlý interiér)
/get [ID] (Portne ID k Vám)
/getinfo [ID] (Získa všetky možné informácie o hráčovi a vypíše Vám ich)
/gm [ID] [ČIASTKA] (Dá hráčovi ID peniaze)
/gmx (Reset módu, musí sa potvrdiť dvakrát)
/goto [ID] (To samé ako get, ale vy sa portujete k ID)
/gw [ID] [ID Zbrane] (Dá ID zbraň s nekonečno nábojmi)
/hp (Vesta + Zdravie)
/kick [ID] [DôVOD] (Kick ID, vyhodí hráča zo servera)
/me [TEXT] (Autorský text v tvare “MOJNICK text”)
/mute [ID] (Umlčí hráča, nebude môcť písať)
/odpocet [0-60] (Spustí odpočet na 0-60 sekúnd)
/pingkick [ID] (Vyhodí hráča zo serveru kvôli vysokému pingu, ale musí byť
menší ako
MIN PING v cfg)
/spec [ID] (Spectatovanie hráča, automatické prepínanie)
/say [TEXT] (*Admin: text, podľa levelu priradzuje textu farby)
/server (Informácie o serveri)
/setnick [ID] [NOVY_NICK] (Nastaví hráčovi nový nick)
/settime [HODINA] (Nastaví svetový čas)
/setskin [ID] [SKIN ID] (Nastaví určitý skin hráčovi)
/specoff (vypne /vspec alebo /pspec spectaty)
/unfreeze [ID] (Odmrazí ID)
/unmute [ID] (Odmlčí ID)
/var [ID] [DôVOD] (Varuje ID, za porušenie pravidiel, pokiaľ má hráč 3
varovania, je kicknutý)
/vybava (Dá vám zbrane, ktoré máte nastavené v exis/config.cfg)

 
NEW FORUM WWW.COMBAT.WGZ.CZ DAKUJEM VAM ZA NAVSTEVU